Princenlant. Veel gestelde vragen

Het onderhavige project is de 4e fase in de herstructurering van het gebied Princenlant (voorheen Haagakker). De eerste drie fasen (De Rechter, De Regent en Het Princenhof) zijn reeds gerealiseerd en bewoond.

De tekeningen zijn definitief. Ook de openbare ruimte om het complex heen heeft een mooie uitwerking gekregen. Het wordt een park met vijver en prachtige groene invulling.

De verkoop is gestart en de inschrijving duurde tot 16 september 2019. Hierna volgde een toewijzing van de appartementen. Mochten er nog appartementen beschikbaar zijn, komen deze direct in de vrije verkoop. Dat betekend dat een geïnteresseerde daarvoor direct in gesprek kan gaan met de makelaar. Op de homepage ziet u een overzicht van de huidige status van de verkoop.

De Raad van State heeft het door de omwonenden ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan Princenlant IV te Boxtel ongegrond verklaard. Zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning zijn daarmee onherroepelijk.

 

De ontwikkeling en de bouw van een nieuwbouwproject is een dynamisch proces. De planning is immers van vele factoren afhankelijk. Wanneer we 70% of meer verkocht hebben kunnen we in de eerste helft van 2020 starten met de bouw en worden de eerste appartementen één tot anderhalf jaar later opgeleverd. Maar het blijft natuurlijk een planning, met een duidelijke slag om de arm.

Het project bestaat uit circa 34 appartementen van circa 84 m² tot 100 m² met groot balkon en berging in het appartement en op de begane grond. Op de bovenste woonlaag worden de appartementen iets groter, circa 106 en 127 m² en krijgen ze een dakterras. Alle appartementen beschikken over een parkeerplaats op het parkeerterrein voor de deur, deze valt binnen de koopsom van het appartement. 

Het wooncomplex krijgt een lichtgrijze bakstenen gevel om het geheel een chique ingetogen uitstraling te geven in het groene park eromheen.

De woningen worden verkocht door Nuyens makelaars en Brouwers Moors makelaars. 

Hierbij hanteren we de volgende verkoopprocedure. Na de onderstaande procedure volgt de vrije verkoop van appartementen die nog beschikbaar zijn. 

Inschrijfprocedure

Vanaf donderdag 5 september tot maandag 16 september 2019 kunt u uw interesse kenbaar maken voor één of meer appartementen via het digitale inschrijfformulier op de website. Log in via www.princenlant.nl, of wanneer u uzelf nog niet had ingeschreven maakt u eerst een account aan via de website en log dan alsnog in. Eenmaal ingelogd ziet u het digitale inschrijfformulier links op uw scherm in de menubalk. Klik dat aan en dan volgt de rest vanzelf.


Hulp bij digitale inschrijving
De inschrijving kunt u zelf doen op een computer, tablet of telefoon. Heeft u liever wat hulp hierbij, bel dan één van de makelaars en maak eventueel een afspraak binnen de hierboven genoemde inschrijfperiode. Zij informeren u dan over gegevens die u paraat dient te hebben om de inschrijving te doorlopen.
Brouwers Moors & partners : 06-22291104 (Hans Moors) / 06-47035088 (Adwin Brouwers)
Nuyens Makelaars : 0411-676448 (Monique Feijen / Joost Nuyens)

 

Er gelden een aantal regels bij de inschrijving:

Het is mogelijk uw interesse kenbaar te maken voor maximaal 10 woningen.
o Alleen de op het inschrijfformulier genoemde perso(o)n(en) kunnen kopen;
o Per toekomstig huishouden kunt u slechts één inschrijfformulier indienen. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van toewijzing;
o Alleen volledig ingevulde en digitaal ondertekende formulieren worden geaccepteerd.

 

De toewijzing
Op dinsdag 17 september 2019 vindt de toewijzing plaats. Het digitale systeem van Nieuwbouw-Nederland, wat Hurks gebruikt bij de verkoop van nieuwbouwprojecten, brengt de voorkeuren van de kopers in kaart. Het systeem berekend een optimale spreiding voor alle appartementen in de onderstaande volgorde:
1. De voorkeuren van alle kopers;
2. Globale financiële screening;
3. Willekeur (loting via het systeem).
Verderop in deze verkoopprocedure staat een nadere uitleg van de toewijzing.

 

Hurks zal per bouwnummer een voorkeurs kandidaat selecteren. Deze kandidaten worden vervolgens door Nuyens makelaars of Brouwers Moors uitgenodigd voor een aankoopgesprek. Mocht de eerste kandidaat afzien van aankoop, dan wordt een nieuwe kandidaat benaderd die wederom wordt geselecteerd door het digitale systeem op basis van bovenstaande methode.
Als een appartement van uw voorkeur in eerste instantie aan u wordt aangeboden, dan wordt u tussen 17 en 20 september gebeld en uitgenodigd voor een aankoopgesprek.
Mochten wij u in eerste instantie geen appartement kunnen aanbieden, dan ontvangt u tussen 17 en 20 september een bericht per e-mail. U bent dan reservekandidaat voor de bouwnummers waarvoor u hebt ingeschreven.
Nadere uitleg toewijzing

 

Zoals vermeld is het toegestaan om op maximaal 10 appartementen in te schrijven. Een eerste voorkeur wordt door het digitale systeem zwaarder gewogen dan een tweede, een tweede zwaarder dan een derde etc. Op deze manier zorgen we voor zoveel mogelijk tevreden kandidaat kopers. In tweede instantie kijkt het systeem naar de financiële gegevens die ingevuld zijn, de kandidaten waarbij het financieel haalbaar is krijgen voorrang op degenen waarbij het niet haalbaar is. Zijn er dan nog steeds meerdere kandidaten voor een bepaald bouwnummer dan wordt er in derde instantie op basis van willekeur (loting via het systeem) toegewezen.
 

Voorbeeld 1
Maakt het u niet veel uit welk appartement van een bepaald type u toegewezen krijgt, dan is het raadzaam om meerdere bouwnummers in te vullen. Aan de ene kant vergroot u hiermee de kans om er één toegewezen te krijgen, aan de andere kant is de kans dat u een ‘mindere’ voorkeur krijgt ook groter.

 

Voorbeeld 2
Heeft u een specifieke voorkeur voor één of twee bepaalde appartementen. Dan is het raadzaam ook alleen maar die bouwnummers in te vullen. De kans dat u die toegewezen krijgt is dan groter dan voorbeeld 1, maar mochten er meerdere gegadigden zijn dan is het risico dat u helemaal niet voor een appartement in aanmerking komt ook groter.
Verkoopprocedure bij inschrijving Princenlant, fase IV

Om volledige transparantie te waarborgen hebben we notaris Van Hooft uitgenodigd bij de toewijzing aanwezig te zijn.

 

AVG
Uiteraard houden wij ons netjes aan de AVG wet- en regelgeving. De reden dat wij u vragen om uw financiële gegevens heeft te maken met de doorlooptijd van de verkoopfase. Wij gaan graag in gesprek met potentiële kopers waarbij h
et risico op ontbinden vanwege de financiering beperkt is. De gegevens van potentiële kopers die geen woning kopen bewaren we totdat het project 100% zeker verkocht is, daarna worden ze vernietigd. De gegevens van de kopers bewaren we tijdens het gehele bouwproces tot en met de nazorgfase.

Het aankoopgesprek

Tijdens het aankoopgesprek ontvangt u alle informatie van het betreffende appartement. De makelaar zal een toelichting geven op de documentatie en tevens ingaan op de vraag hoe de aankoop van een nieuwbouw appartement in z’n werk gaat. Het appartement wordt vervolgens maximaal 2 weken voor u gereserveerd. In de tussenliggende periode kunt u de ontvangen documentatie bestuderen en neemt u een besluit over de aankoop van de woning.
 

Omwille van de voortgang van de verkoop beperken wij ons tijdens het aankoopgesprek tot het beantwoorden van koopbeslissende vragen, als het gaat om meer- en minderwerk. Na de aankoop is nog voldoende tijd om alle vragen met u door te nemen.

De koop- en aannemingsovereenkomst
Met het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht Hurks zich tot de bouw van de woning en de levering van de daarbij behorende grond, terwijl u zich onder meer verplicht tot het betalen van de koop- en aanneemsom. Met de getekende overeenkomsten kan een eventuele benodigde hypothecaire geldlening worden aangevraagd. De aannemingsovereenkomst zal worden opgesteld conform de modelovereenkomst van Woningborg N.V. Hiermee valt deze overeenkomst onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling. Verdere uitleg van deze garantieregeling is te vinden in de brochure “Woningborg garantie en waarborgregeling 2016”, die u ontvangt bij de koop- en aannemingsovereenkomst. Nadat de overeenkomsten door u én Hurks zijn ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Een exemplaar wordt naar de notaris gezonden, waarna deze de notariële akte van eigendomsoverdracht kan voorbereiden.

Wanneer er nog appartementen beschikbaar zijn na de toewijzing start daarvoor de vrije verkoop.